2022-04-06 08:00Pressmeddelande

Sveriges första cybersäkra internetleverans

Gassecry and Cyberty Gassecry and Cyberty

Gassecry och Cyberty, två norrbottniska bolag, har inlett ett arbete för att tillsammans kunna erbjuda en bredare och smartare lösning för konnektivitet och säkrare infrastruktur.  
Tillsammans kan vi erbjuda Sveriges första cybersäkra internetleverans från dag ett. Detta genom att kombinera Gassecrys unika internet backbone med Cybertys automatiserade cybersäkerhetsskydd.  

 

Gassecry består av en grupp entreprenörer som 2017 grundade bolaget. Bolaget började med att bygga datacenter och fokuserar nu att implementera immersion cooling” teknik från Submer som möjliggör mycket effektiv återvinning av värmeenergin från datacenter.  
Under uppförandet av de första datacentren blev det uppenbart att det saknas en nätverksleverantör som kan leverera kvalitets konnektivitet mellan olika orter i norra Sverige. Detta har lett till Gassecry's har skapat ett oberoende Internet-backbone i norra Sverige, för att kunna leverera kvalitativ uppkoppling till datacenter men även till privatpersoner och företag. 

”Gassecry vill stå i frontlinjen för utvecklingen av nästa generations digitala företag 
Cyberty erbjuder en preventiv och proaktiv säkerhetslösning som underlättar säkra digitala tillgångar  

 

Cyberty grundades 2018 baserad på internationell branschkunskap för att maximera cybersäkerhetsskydd för små och medelstora företag. Med sin smarta automatiserade lösning, skyddas digitala tillgångar till en rimlig kostnad, utan krav på säkerhetskunskap. Målsättningen är att skydda kundens verksamhet från obehörig åtkomst, cyberattacker, utpressningar vid ”hacking”. 

Cybertys säkerhetslösning skapar ett starkare tjänstepaket för partners och uppnår ett säkrare infrastrukturer.” 
”Gassecry har alla förutsättningar för att kunna skapa en säkrare och tryggare leverans” 


Om Gassecry

Gassecry AB grundades 2017 och är ett norrlandsbaserat datacenterföretag med säte i Luleå. Vi har sedan dess expanderat och driver idag också vårt eget kommunikationsnätverk, Geoscaler Backbone, som förbinder alla våra datacenter samt erbjuder internetrelaterade tjänster till direkt privatpersoner och näringsliv. Detta gör oss till en sann Geoscaler samt komplett leverantör av Edge datacenter-lösningar. Gassecry kan tillhandahålla tjänster inom datacenterkonstruktion, colocation, kommunikation och molntjänster. Gassecry’s vision är att bli den renaste infrastrukturbyggaren i norra Europa – med målet att minska vårt fotavtryck till noll.


Kontaktpersoner

VD Gassecy AB
David Sardén