2021-03-17 12:00Pressmeddelande

Gassecry förvärvar Norsjö Bredband AB

Copyright by Sofie FromCopyright by Sofie From

Gassecry AB har förvärvat 100% av aktierna i Norsjö Bredband AB och blir därmed en lokalt etablerad ISP i Norsjö Kommun. I och med förvärvet utökar Gassecry AB sitt koncept till att också innefatta högkvalitativa internettjänster till både företag och privatpersoner.

 

–  Norsjö Bredband har på kort tid byggt upp en betydande marknadsandel på sin lokala marknad vilket stärker vår tro på att kunderna inte bara söker kvalité utan också en mer personlig relation med sin internetleverantör. Genom förvärvet av Norsjö Bredband når Gassecry också ut till en betydligt bredare marknad vilket stärker vårt helhetskoncept, säger Magnus Karlsson, Affärsutvecklare på Gassecry AB.

 

Norsjö Bredband leds idag av VD Patrik Lundgren samt Micael Renlund som i och med transaktionen också blir delägare i Gassecry, vilket ligger helt i linje med Gassecry’s strategi att bjuda in lokalt etablerade entreprenörer som delägare i koncernen.

 

–  Vi känner oss både stolta och glada över att bli en del av Gassecry. Våra kunder kommer nu verkligen kunna ta del av Norrlands bästa bredband, kommenterar Patrik Lundgren och Micael Renlund. 

 

–  Norsjö Bredband kommer naturligtvis fortsätta vara lokalt representerade i Norsjö och kommer drivas i precis samma anda som tidigare. Största skillnaden blir att Norsjö Bredband senare under våren kommer få sin internetkapacitet levererad direkt från Gassecry’s Geoscaler Backbone, alltså samma högkapacitetsnät som idag levererar Internet till Gassecry’s datacenter. Detta kommer innebära betydligt snabbare och säkrare Internet till både företag och privatpersoner i Norsjö, avslutar Magnus Karlsson.


Om Gassecry

Gassecry grundades 2017 och är ett norrlandsbaserat datacenterföretag med säte i Luleå. Gassecry har sedan dess expanderat och driver idag vår egen internet-infrastruktur som förbinder våra datacenter tillsammans. Detta gör oss till en sann Geoscaler med vårt eget kommunikationsnätverk och edge datacenter. Vi kan tillhandahålla tjänster inom datacenterkonstruktion, colocation, kommunikation och molntjänster. Gassecrys vision är att bli den renaste infrastrukturbyggaren i norra Europa – med målet att minska vårt fotavtryck till noll.

Relaterad media